System

MODERN FOODTECH

Framtidens matproduktion

Skräddarsydda system

Vår utvecklingsanläggning i Härnösand är idag på 13 000 kvadratmeter och består av tre separata system för akvaponisk odling och ett fiskkläckeri. Det tredje systemet är dessutom delat i två delar för ökad flexibilitet. Detta upplägg gör vår anläggning helt optimal för forskning och utveckling då vi kan driva flera utvecklingsprojekt samtidigt. Vi testar gränserna för vilka grödor och arter som fungerar väl tillsammans i akvaponi och flyttar hela tiden dessa gränser framåt. Anläggningen Härnösand är och kommer fortsatt att vara centrum i världen för forskning och utveckling inom akvaponisk odling.

Vår unika kunskap kombinerat med ny teknik gör att vi kan erbjuda ett färdigt system, som med stor driftsäkerhet kan etableras i princip varsomhelst där det finns utrymme och anslutningar för vatten och el. Systemet, Peckas Compact, är på cirka 1200 kvadratmeter och är modulärt så att flera Peckas Compact kan byggas ihop.

Men ibland passar inte den färdiga modullösningen för platsen – eller så vill kunden bygga klart större än 1200 kvadratmeter. Då hjälper vi självklart till. Om just din verksamhet har särskilda behov kan teamet på Peckas Solutions skräddarsy ett system för Er.

Slider

Peckas biobäddar

Efter 25 års arbete med och forskning kring akvaponisk odling och flera års erfarenhet av teknik- och processutveckling i vår egen fullskaliga anläggning, är vi veteraner inom foodtech. Vi kan idag erbjuda ett färdigt system som är effektivt, miljömässigt hållbart och mycket driftsäkert. 

Vi besitter idag en unik kompetens när det gäller akvaponisk odling och kan idag leverera ett färdigt system som minimal inverkan på miljön – och med stor driftsäkerhet – ger produkter som är helt fria från hormoner, pesticider och antibiotika.

Under 2019 och 2020 har Peckas Solutions arbetat fram en helt egen design för smarta biobäddar. Detta system är modulärt och effektivt, och vår vision är att sprida systemet internationellt, för en hållbarare framtid för alla.

LED-belysning

Sedan februari 2020 använder vi oss av LED-belysning. Detta innebär kraftigt minskad energiförbrukning; både kostnadseffektivt och miljövänligt!

Fiskhuset

Just nu använder vi 15 tankar á 40 kubikmeter för fiskodling, men vi håller även på att bygga ännu ett fiskhus. När smolten är tillräckligt stor flyttar den hit, där den tack vare våra avancerade styrsystem lever under så optimala förhållanden som möjligt. Detta innebär alltså kontrollerade temperaturer, vattenflöde, ljus, utfodring samt levnadsyta. Vattnet som fiskarna lever i blir fyllt med naturlig näring från fisken, och tar med sig den näringen ut till växthusen. Där tar plantorna upp näringen och renar vattnet innan det skickas tillbaka till fisktankarna.

Detta skapar ett slutet kretslopp, som inte ger några utsläpp i närmiljön. Denna naturliga metod bygger på en balans mellan input (foder) och output (grönsaker) i systemet, och om en näringsbrist inte går att lösa på det balanserade sättet, går vi ibland in med den naturliga komponenten som saknas. Det kan till exempel röra kalcium eller andra mikroelement, men är aldrig skadliga för djuren.

Vi använder oss av modern teknik för att odla på naturens sätt.

Är Du intresserad av att veta mer om Peckas Solutions odlingssystem?

Kontakta gärna oss på info@peckas.se eller daniel@peckas.se!