PICS

ETT AI-STYRT SYSTEM

för smartare akvaponi

PICS – Peckas Intelligent Control System

Visionen är att skapa ett styrsystem som optimerar tillväxt, kvalitet och kontroll över växtfaktorer.

PICS använder sig av Artificiell Intelligens för att se saker som det mänskliga ögat inte kan se. Via strategiskt placerade sensorer analyseras data med stor precision, och systemet kan förutse förändringar som behövs, och eventuella problem som kan uppstå, som mänskliga operatörer lätt kan missa.

Detta innebär att systemet lär sig på egen hand, ju längre tid det är i drift. Systemet har låga krav på underhåll, är högst effektiviserande och specifikt anpassat till akvaponiska system.

PICS möjliggör rapporter och planer som rör både estimerade skördar, optimala arbetsrutiner, åtgång av resurser etc. Allt detta säkerställer hälsan och kvaliteten hos både fisk och grönsaker.

Slider