Om Peckas Solutions

Foodtech för framtidens matproducenter.

Historien om Peckas Compact och smart akvaponi börjar på 1990-talet, när pionjären Pecka Nygård inser problemen med övergödning och sjukdomar som är förknippade med traditionell fiskodling. Han flyttar upp fiskodlingen på land och börjar experimentera med en enkel kretsloppsodling, där fisk och grönsaker odlas i ett slutet system, en akvaponi.

Principen fungerar och innehåller förenklat följande steg:

  • Tankar där fiskarna föds och växer. Fiskmaten är den enda näring som tillförs systemet.
  • Smutsigt vatten med gödsel från fiskarna leds från tankarna till grusbäddar med grönsaker, där bakterier omvandlar ammoniak i fiskgödslet till nitrater som kan tas upp av grönsaksplantorna i grusbädden.
  • Vattnet som renats i grusbädden och tömts på näringsämnen återförs till fisktankarna.

Eftersom systemet är slutet kan man spara in upp till 95 procent av vattenförbrukningen jämfört med traditionell odling, och utsläppen av näringsämnen är obefintliga. Bakteriefloran i våra biobäddar fungerar också som ett immunförsvar, ett naturligt filter för skadliga mikroorganismer och det är enkelt att isolera det slutna systemet från externa infektioner. Sammantaget innebär det att det inte finns något behov av antibiotika i odlingen.

Detta är än idag grunden för vårt arbete. Sedan 2015 driver vi, med utgångspunkt i Pecka Nygårds mångåriga erfarenhet av akvaponisk odling, forskning och utveckling där vi både förfinar odlingsmetoden och kombinerar den med ny teknologi som artificiell intelligens och machine learning.